روغن موتور بنزینی 20W-50

Engine oil 20W-50

این محصول جهت پاسخ به نیازهای روغن کاری موتورهای امروزی فرموله شده تا حداکثر حفاظت در برابر سایش، زنگ زدگی ،خوردگی تشکیل اسید، لجن و رسوبات را فراهم نماید.

ویژگــی ها:

قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از موتور
استارت آسان موتور در دمایهای پایین
خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق
حفظ گرانروی روغن در طول زمان مصرف بدلیل پایداری برشی عالی
با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا 10000 کیلومتر

تاییـدیه و گواهینامه ها:

استانــدارد ایـــران
استانــدارد اروپـــا CE
سیستم مدیریت یکپارچه IMS
پژوهشگاه صنعت نفت ایران
مورد تایید خودروسازان معتبر

This product is formulated to meet the lubrication needs of today’s engines, Provides maximum protection against abrasion, rust and corrosion, oxidation concentration, acid formation, sludge and sediments.

Exclusivity:

 Special ability to remove excess heat from the engine
Easy start of the engine at low temperatures
Neutralizing properties of acids resulting from oxidation and combustion
Maintain the viscosity of the oil during use due to its excellent shear stability
For long periods of oil change up to 10,000 km

Certificates:

* Iranian standard
* European standard certificate (CE)
* ISO quality management system (IMS)
* Iran Oil Industry Research Institute
* Approved by reputable automakers

آماده برای ایجاد چیزی شگفت انگیز؟

اجازه می دهد تا با هم کار

در تماس باشید